Aktuelnosti

U četvrtak, 16. maja 2024. godine u Podgorici je održan prvi sastanak inicijative na temu Žene u cirkularnoj ekonomiji

  • 17.05.2024.

Sastanak je organizujovan u okviru projekta „EMPOWER – ENCIRCLE: Otkrivanje potencijala žena liderki za cirkularnu ekonomiju u jugoistočnoj Evropi kroz međunarodnu saradnju“, čiji je osnovni cilj promocija vrijednosti i principa razvojne saradnje Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Turske kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za održivi ekonomski razvoj i cirkularnu ekonomiju.


Projekat EMPOWER – ENCIRCLE (Osnaži-okruži) sprovode GTF-Inicijativa za održivi rast iz Hrvatske GTF-Initiative For Sustainable Growth, kao vodeći partner i projektni partneri Udruženje poslovnih žena Sjeverne Makedonije, Asocijacija poslovnih žena Crne Gore, Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini i Udruženje poslovnih žena Turske (KAGIDER). Udruženje poslovnih žena u BiHKagider- Türkiye Kadın Girişimciler DerneğiAssociation of Business Women - Macedonia

Osnovni cilj sastanka je da se sa relevantnim akterima na nacionalnom nivou započne otvoreni dijalog na temu uključivanja žena u cirkularnu ekonomiju, koji bi koristio kao osnov za kreiranje preporuka za donosioce odluka prilikom izrade strateških dokumenata i finansijskih instrumenata, a u svrhu prevazilaženja izazova sa kojima se susreću žene u segmentu cirkularne ekonomije i unapređenja ambijenta za razvoj ženskog preduzetništva u tom segmentu.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Ministarstva ekonomskog razvoja, Unije poslodavaca Crne Gore, Glavnog grada, ekspertkinje u segmentu održivog razvoja i cirkularne ekonomije, finansija, obrazovanja, članice Asocijacije poslovnih žena Crne Gore. Zvezdana Oluic Ana Borozan Šebek @Ana Cmiljanic @Jovana Vukcevic Branka Vuksanovic Mirjana Paunovic Budimka Golubovic @Nina Perunovic Ljubica Kostic Bukarica. Projekat je finansiran od strane Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova