Galerija

Video

Pogledajte filmove o uspješnim preduzetnicama koji su snimljeni u okviru regionalnog projekta SEECEL-a "Žensko preduzetništvo-motor za stvaranje radnih mjesta u jugoistočnoj Evropi"